Genel Kültür

Asdep Nedir?

ASDEP personel alımı, aralıklarla yapılmakta ve başvuruları alınmaktadır. Büyük bir proje olan ASDEP’in ve de uygulamalarının, gelecek yıllarda da devam edeceği düşünülmektedir. Aile sosyal destek personeli olarak, sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek isteyen ilgili bölüm mezunları; bu kapsamda yapılan alımlara müracaat edebilmektedir.

ASDEP Nedir Nasıl Başvurulur?

 

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardımlar ile sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespitini ve gerekli hizmetlerin sunumunu kapsayan projedir. İhtiyaca göre sosyal yardım ile sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanmasını öngörür. Gerektiğinde; diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vb.) yararlanılmasının sağlanabilmesi amacıyla da hizmet sunulur.

ASDEP, süreçlerin tüm aşamalarında; rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir programdır. ASDEP nedir sorusu, bu şekilde cevaplanabilir. ASDEP ne demek sorusuna hitaben; kısaca, “Aile Sosyal Destek Projesi” olarak da belirtilebilir. Bu kavram, aynı zamanda; ASDEP açılımı olarak bilinmektedir.

ASDEP Nedir Ne İşe Yarar?

 

ASDEP, desteğe ihtiyacı olan kişiler ve de ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gayesi ile; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülür. ASDEP ile, nihai olarak; insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

ASDEP programı ile, özellikle şu hususlar amaçlanmaktadır:

– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler başta olmak üzere, desteğe ihtiyacı olan kişilere ve ailelere ulaşılması öngörülür.
– Kişi ve ailelerin, psikososyal ve de ekonomik durumlarının incelenerek; değerlendirmesi yapılır.
– İhtiyaç duyulan hizmetlerden, kişilerin ve ailelerin yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmelerin yapılması sağlanır.
– ASDEP ile, vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin; çok daha hızlı olarak buluşturulması hedeflenmektedir.
– ASDEP ile, aile ve kişilerin; hizmetlerden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

Aile sosyal destek personeli olarak istihdam edilmek isteyen ilgili bölüm mezunları; yapılan ASDEP alımları mülakat sınavına müracaat edebilmektedir. ASDEP’in ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla; 2016 yılında 1500 ve 2017 yılında 1500 olmak üzere, toplamda 3 bin personel alınmıştır.

İlginizi Çekebilir
Dysautonomia Nedir

ASDEP görevlileri, 24.12.2017 tarih ile 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde kararnameye tabi olmuştur. İlgili “696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile, personellerin statüleri değişmiştir. ASDEP maaş ve özlük haklarında değişiklikler olmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak; personel, kadroya geçmiştir.

İlerleyen süreçte planlanan ASDEP Görevlisi istihdamı da, yasal olarak düzenlenmiştir. 21.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de, 2018/11809 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Daire Esaslar” da değişiklik yapılmıştır. Bu yapılan değişiklikler ile, ASDEP personeli; bundan böyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B statüsünde istihdam edilecektir.

ASDEP personeli, tamamen arz ve de talep odaklı hizmet vermektedir. Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmalarının sağlanması gerçekleşir. Bu yönde, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunularak ailelerin ve bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanır.

ASDEP görevlileri tarafından tespit edilen hususlar; Bakanlığın görev alanındaysa, Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılır. Bakanlığı görev alanı dışındaki durumlar ise, diğer kamu kurumlarına yönlendirilmektedir. Alanında uzman 3 bin personel ile, şu an 81 ilde hane ziyaretleri hâlen gerçekleştirilmektedir.

ASDEP e Nasıl Başvurulur?

 

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için, öncelikle özel hizmet alımı yoluyla 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. 2016 yılında gerçekleşen bu alımlar ile, 1500 personel göreve başlamıştır.

ASDEP görevlilerinin şu bölümlerin birisinden mezun olmaları gerekmektedir:
1). Sosyal Hizmet,
2). Psikoloji,
3). Sosyoloji,
4). Çocuk Gelişimi,
5). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile;
6). ​Aile ve Tüketici Bilimleri

Belirtilen altı bölümden birisinin mezunu olan adaylar, ASDEP alımlarına başvurabilir. Başvuran adaylar, geçerli bir KPSS P3 puan türüne ve en az 60 (altmış) puana sahip olmalıdır. Başvuran adaylar, yüksek puana göre sıralanır. Sıralama neticesinde, alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday; mülakata davet edilir. Yapılacak değerlendirmeler ve mülakatlar sonucunda kazanan adaylar, istihdam edilecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile Sosyal Destek Personeli pozisyonu için, 2019’da 1000 yeni personel istihdamı sağlayacağını duyurdu. Aylardır ASDEP alımı için ilan beklemekte olan vatandaşlar, ASDEP başvuru şartları ve detaylarını araştırmaya başlamıştır.

İlginizi Çekebilir
Kan Grubu Nasıl Belirlenir ve Hangi Gruba Kan Verebilirsiniz?

Bakanlık, geçtiğimiz süreçte; ASDEP kontenjanları ve il il alım sayılarını, ayrı ayrı branşlar hâlinde açıkladı. Böylece, ASDEP alım ilanı 2019 yayımlanmış ve ASDEP 1000 personel alımı resmen başlamış oldu. ASDEP başvurusu için adayların; başvurularını, 27/11/2019 ile 06/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekleri duyurulmuştur.

ASDEP programı dahilinde, personel alımına yönelik ilanlar için; böylelikle adayların bekleyişi sona ermiş oldu. ASDEP projesi, artık iyice yerleşen ve sürekli devam eden bir proje hâline gelmiştir. Proje devam ettiği sürece, ASDEP alımı 2020 için de; personel alımlarının tüm hızıyla devam edeceği belirtilmektedir.

ASDEP sözleşmeli personel alımı başvuru şartları da, kurumun resmi internet sitesi üzerinden; ASDEP ilân içeriğiyle yayınlanmıştır. Bu söz konusu şartlara dikkat edilerek, doğru başvuru yapmak; büyük önem arz etmektedir.

ASDEP Personel Alımına Nereden Başvuru Yapılır?

 

ASDEP personel alımına başvurular, önceden il müdürlüklerinden yapılıyordu. Artık ASDEP başvuru için, internetten başvuru alınmaktadır. 2019 ASDEP başvuruları ile; internetten başvuru sistemine geçilmiştir.

Adaylar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sayfası üzerinden başvuru yapabilmektedir. Personel Genel Müdürlüğü’nün sayfasına girerek, hesap oluşturulmalıdır. Ardından da; gerekli adımlar izlenerek, ASDEP başvuru yap seçeneğiyle başvuru yapılmaktadır.

Detaylı Olarak ASDEP Başvurusu Nasıl Yapılır?

 

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun olmak gereklidir. Adaylar, sistemden başvurularını; hesap oluşturarak yaparlar. Bunun için, geçerli bir e-mail ve sisteme girmek için şifre belirtilmesi gereklidir. Ardından, belirtilen e-mail adresine; bir doğrulama postası gönderilir. Aday, e-mail hesabına girerek; bu doğrulama postasındaki linke tıklayarak, hesabını doğrulaması gerekmektedir.

Hesabını onaylayan aday, sisteme; belirttiği mail adresi ve şifresini yazarak giriş yapar. Sisteme giriş yaptıktan sonra, aday; öncelikle kimlik bilgilerini gözden geçirmeli ve eğitim bilgilerini eklemelidir. Gerekli alanlar düzenlendikten sonra ise, sınav ve bölüm seçilerek; ASDEP başvuru formu eksiksiz doldurulur. Form içerisinde yer alan alanlara, eklenmesi gerekli olan begeler yüklenir ve de başvuru tamamlanır.

İlginizi Çekebilir
Şafi Mezhebi Seferi Namazı Nasıl Kılınır

Başvuru, onaylanınca, kayda alınacak ve de kişi, puanına bağlı olarak mülakata çağrılabilecektir. En yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir bölüm için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 katı aday; mulakata çağrılır. Mülakat ve değerlendirmeler sonucunda ise, personel istihdamı gerçekleştirilmektedir.

ASDEP Başvurusu 2019 ASDEP Başvuru Şartları

ASDEP başvurusu yapabilmek için, genel ve özel şartlar şu şekilde açıklanabilir:

Genel Şartlar 

– 657 sayılı kanunun 48. maddesinin, birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki belirtilmiş olan koşulları taşımak

– Son müracaat tarihi itibari ile, başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmuş olmak

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

– 65 yaşını bitirmemiş durumda olmak

– 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmaktayken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmemiş olmak

– Sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş istisnalar hariç, son bir yıl içerisinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak (Sözleşmesini feshedenler için; fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak)

Özel Şartlar 

Bakanlığın internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) yayımlanmaktadır. ASDEP başvuruları 2019 için başvuru şekli ve tarihi de belirtilmiştir. Buna göre;

– Adaylar, başvurularını Bakanlığın web sayfasında yer alan sözleşmeli personel alımı sınavı başvuru sayfasından yapacaktır. Başvurular, elektronik ortamda; 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

– Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonun unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini yükleyecektir. Belge, pdf formatında yüklenir. Belgenin, e-devlet sisteminde bulunmaması durumundaysa; diploma ya da mezuniyet belgesi taratılarak, pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yüklenecektir. Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenecek olan belgeler, işleme alınmayacaktır.

– Eksiksiz şekilde doldurularak çıktısı alınan ve de imzalanan sınav başvuru formu ile beyan formunu, adaylar; sözlü sınava geldiklerinde, ibraz edecektir.

– Yanlış bilgi beyan eden ya da eksik belge ibraz eden adayların başvuruları, kesinlikle işleme alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi; sınavın tarihi, yeri ile sonuçların ilanı ve ASDEP atama süreci; internet ortamından takip edilebilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu